Hem Tjänster Presentation Kontakt Hem Chart Kontakt

Välkommen till Auditor Revisionsbyrå AB!

Välkommen till denna hemsida. Verksamheten i Auditor Revisionsbyrå AB påbörjades 1983 och har sedan dess bedrivits av mig, Stefan Engström.

Sedan hösten 2016 har revisionsverksamheten avvecklats men fortsätter i samma utsträckning som tidigare att arbeta med konsultationer i olika former som t.ex. företagsvärdering och skatte- och aktiebolagsrätt, samt att jag undervisar i företagsekonomi på olika utbildningsföretag. Om Du klickar på fliken tjänster ovan får Du ytterligare information om vad jag kan hjälpa Ert företag med.

Vid sidan om ovanstående medverkar jag också i tidningen Balans med artiklar i företagsekonomiska ämnen. Om Du är intresserad av att ta del av artiklar som jag medverkat till att skriva, klicka här!

 

 

Auktoriserad revisor Stefan Engström

 


Copyright Auditor Revisionsbyrå AB, 2009