Hem Tjänster Presentation Kontakt Hem Chart Kontakt

Presentation

Mitt namn är Stefan Engström och jag har drivit Auditor Revisionsbyrå AB sedan dess bildande 1982. Själva revisionsverksamheten bedrevs under åren 1983 till 2016 under vilken tid jag också var auktoriserad revisor. Parallellt med revisionsverksamheten arbetade jag med utbildning och var bl.a. under 1983 - 1997 universitetslektor i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, där jag också under flera år var ansvarig för redovisningsutbildningen.

Från år 2017 arbetar jag med konsult- och utredningsuppdrag för olika organisationer men också med utbildning i redovisning, företagsbeskattning och aktiebolagsrätt för redovisnings- och revisionsbyråer.

 

 

 


Copyright Auditor Revisionsbyrå AB, 2009